Instal·lacions

  • Pavelló Municipal de La Selva del Camp

  • El nostre pavelló compta de 3 pistes laterals, amb opció de cistelles de mini i amb una pista central.